Jan 7, 2012

Statslöshet i Kuwait

Att vara statslös innebär att man saknar alla medborgerliga rättigheter, som personliga dokument, utbildning, arbete och tillgång till sjukvård. Den som vill bli medborgare i Kuwait måste ha registrerat sig i 1965 års folkräkning, annars betraktas de av regeringen som illegala bofasta. I dag finns det omkring 100 000 statslösa i Kuwait. Journalisten Mona Kareem som själv är statslös, förklarar det kontroversiella i ett problem som sällan diskuteras i internationella medier.

Jan 3, 2012

10 Years Anniversary: My First Poetry Collection

10 years passed since my first poetry collection was published in Kuwait. Thanks to Coco_Controverse who took these two shots of the book yesterday.